Nové byty v Rychnově nad Kněžnou

Financování bytů Rezidence Javornická I.

Garantovaná hypotéka od 1,99 % p.a.

V dobách nevýhodných hypotečních úvěrů jsme se rozhodli vyjít vstříc našim klientům s bezkonkurenční nabídkou garantované hypotéky od 1,99 % p.a..

Podmínky programu garantované hypotéky od 1,99 % p.a.

Program garantované hypotéky je pobídkovým programem pro klienty rezidenčního projektu Javornická I. (dále jen „Projekt“), jehož cílem je umožnit klientům financování koupě jednotek v Projektu hypotečním úvěrem za výhodnějších podmínek, než za jakých to umožňují stávající vysoké úrokové sazby České národní banky, které se promítají do vysokých úrokových sazeb hypotečních úvěrů.

1) Jak to funguje?

Díky našim zkušenostem s rezidenčními projekty jsme ve spolupráci s našimi realitními a hypotečními specialisty schopni pro klienta pomoct zajistit výhodnější podmínky hypotečního úvěru, než je na trhu běžné. I pokud by vyjednaná úroková sazba hypotečního úvěru byla vyšší než 1,99 % p.a., resp. 2,99 % p. a., pak bude část měsíční splátky hypotečního úvěru přesahující měsíční splátku odpovídající 1,99 % resp. 2,99 % p. a. (max. do výše odpovídající měsíční splátce při úrokové sazbě ve výši 6 % p. a.) kompenzována z prostředků investora, a to za období do dne uplynutí tří let od uzavření úvěrové smlouvy.

  • Garantovaná hypotéka 1,99% p.a. na 3-letý fix při maximální splatnosti úvěru 20 let
  • Garantovaná hypotéka 2,99% p.a. na 3-letý fix při splatnosti nad 20 let (dtto)

2) Komu je program určen?

Program je určen pro klienty, kteří hodlají k financování kupní ceny využít hypoteční úvěr účelově určený na pořízení jednotky v Projektu Javornická I. Program lze využít pro jakékoliv byty včetně parkovacího stání a sklepní kóje.

3) Jaké jsou podmínky?

K využití programu garantované hypotéky je zapotřebí splnit tyto požadavky:

  • hypoteční úvěr bude pro klienta sjednán hypotečním poradcem určeným developerem u banky určené developerem a klient sjednání takového hypotečního úvěru závazně akceptuje
  • klient skutečně výše uvedený úvěr využije (tj. jej načerpá). Pokud klient využije výše uvedeného úvěru z jakéhokoliv důvodu jen zčásti, pak se výše slevy poměrně (tj. dle sjednané výše úvěru a skutečně čerpané části) sníží; nenačerpání sjednaného úvěru je porušením této podmínky
  • klient uhradil veškeré sjednané platby vůči developerovi řádně a včas

Na účast v programu garantované hypotéky není právní nárok a tyto podmínky nepředstavují nabídku ze strany developera. Účast v programu záleží na individuálním posouzení každého klienta ze strany developera, který má v tomto ohledu plnou diskreci. Developer nesjednává ani nezprostředkovává hypoteční úvěry; tyto činnosti pro klienta na základě jeho pověření provádí externí licencovaný zprostředkovatel určený developerem:

Pan Vladimír Sommer
Partners Financial Services, a.s., Staré náměstí 65, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
tel. +420 736 401 336
email: vladimir.sommer@partners.cz