Nové byty v Rychnově nad Kněžnou

2. ETAPA

Vzhledem k velkému zájmu o 1. etapu našeho bytového projektu v lokalitě Javornická, činíme kroky směřující k další výstavbě. V této klidné, velmi oblíbené rezidenční lokalitě pro vás začneme budovat pokračování projektu Rezidence Javornická. Předpokládáme výstavbu 377 nových bytů. Plánovaná dispozice domů je v souladu s územní studií Z.rk31, bytové domy budou podsklepené, s možností vnitřního parkování a sklepních kójí pro každou bytovou jednotku. Využijte možnosti kontaktovat nás pomocí níže umístěného formuláře pro případnou nezávaznou objednávku. Projevením vašeho zájmu si zajistíte přednostní výběr nemovitosti dle vašich přání.

Nové byty v Rychnově nad Kněžnou s dostatečnou parkovací kapacitou

Kontaktní formulář

Nové byty v Rychnově nad Kněžnou - studie přenesená do terénu

DOMY A BYTY

Postupně v lokalitě vyroste 12 energeticky úsporných bytových domů s označením D - O. Všechny o 5 nadzemních podlažích s pátým ustupujícím patrem. Objekty nabídnou bydlení ve 377 bytových jednotkách s dispozicemi 1+kk až 4+kk. Byty v přízemí budou disponovat předzahrádkami, byty v patrech pak velkými balkóny a byty v 5. patrech pak nadstandardními terasami. Na střechách domů budou umístěny fotovoltaické panely pro výrobu a spotřebu v rámci komunitní energie. V rámci výstavby občanské vybavenost počítáme s možností drobných provozoven nerušících bydlení: kadeřnictví, kavárna, vinotéka, ordinace, solária a dalších… a to vše v souladu s využitím okolního prostranství a navazujících veřejných prostor.

ZELEŇ A PARKOVÁNÍ

Součástí projektu se stanou parkové plochy s dostatkem zeleně, chodníky s posezením na lavičkách pro odpočinek. Ke každému bytu v přízemním podlaží bude náležet vlastní předzahrádka pro příjemně strávený čas ve vlastní zeleni. Náš bytový projekt nabízí pro všechny rezidenty parkování v podzemních garážích. Sklepní kóje budou dobře přístupné. Vybraná parkovací místa budou vybavena také dobíjecími stanicemi pro elektromobily.

Nové byty v Rychnově nad Kněžnou - parking

Nové byty v Rychnově nad Kněžnou

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

V návaznosti na územní studii Z.rk31 budou vybudovány příjezdové komunikace, chodníky, parkovací stání a vysázena veřejná zeleň. Veřejné prostranství bude osazeno městským mobiliářem typu: lavičky, kolostavy, odpadkové koše, dětská hřiště, drobné sportovně-rekreační plochy, fontány a další. V blízkosti budoucí výstavby se nalézají všechny důležité sítě technické infrastruktury (vodovod, splašková kanalizace, elektřina, datové služby – optický kabel) Vytápění a ohřev užitkové vody - bude realizováno dálkovým napojením na městskou kotelnu.


Časový plán

 
 

 

 
 
duben 2022

STUDIE ZASTAVITELNOSTI

listopad 2023

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
duben 2024

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

říjen 2024

STAVEBNÍ POVOLENÍ