Nové byty v Rychnově nad Kněžnou

Nové byty v Rychnově nad Kněžnou

Prodej 1. etapy ukončen

Právě připravujeme 2. etapu výstavby v této lokalitě a velmi rádi přijmeme Vaši nezávaznou poptávku. Pro více informací pokračujte dále.

Více informací o 2. etapě

Financování Bytových domů Rezidence Javornická

Smluvní podmínky

Nezávazná rezervace evidenční list po dobu 5-ti dnů.

Smlouva o rezervaci je smlouva, ve které je bytová jednotka klientovi rezervována po dobu 30-ti dnů do podpisu SSBK. Klient se zavazuje uhradit kauci ve výši 50.000,- Kč, která je splatná do 7 dnů od podpisu rezervační smlouvy a stává se smluvní pokutou v případě, že se klient do 30-ti dnů nedostaví podepsat smlouvu o budoucí smlouvě kupní.

Smlouva o smlouvě budoucí kupní je smlouva, která již řeší platební podmínky a po obsahové stránce je již velmi blízká vlastní kupní smlouvě. Budoucí kupující a prodávající se v ní zavazují, za jakých podmínek uzavřou kupní smlouvu. Do 14-ti dnů od podpisu smlouvy je budoucí kupující povinen uhradit na účet budoucího prodávajícího I. zálohu na kupní cenu.

Kupní smlouva je smlouva, kterou se předmět koupě – prodeje převádí z prodávajícího na kupujícího. Přesně specifikuje předmět převodu a jeho konečnou cenu. Uzavírá se po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.

Varianty splátkového kalendáře

Základní cena uvedená v ceníku bytů platí za předpokladu dodržení standardního splátkového kalendáře.

Splátkový kalendář

Záloha splatná Splátkový kalendář č. 1
kauce při podpisu RS 50 000 Kč
do 14-ti dnů od podpisu SSBK 10% z CB
do 14-ti dnů po dokončení hrubé stavby ---
do 14-ti dnů po dokončení vnitřních omítek ---
do 14-ti dnů po kolaudaci bytové jednotky 90% z CB

Vysvětlivky:
RS – rezervační smlouva
SSBK – smlouva o smlouvě budoucí kupní
CB – cena bytu vč. DPH

Hypoteční úvěr

Pomůžeme Vám s vyřízením hypotéky. Pro sjednání hypotečního úvěru kontaktujte našeho smluvního partnera:

Partners Financial Services, a.s., Staré náměstí 65, 516 01 Rychnov nad Kněžnou - pan Vladimír Sommer, tel. +420 736 401 336, email: vladimir.sommer@partners.cz

Kauce je vratná až po úplném doplacení celkové ceny bytu vč. klientem požadovaných klientských změn bytové jednotky v stanovených termínech a po uzavření kupní smlouvy.