Nové byty v Rychnově nad Kněžnou

Nové byty v Rychnově nad Kněžnou

Prodej zahájen!

Zajímá Vás bydlení v nové rezidentní lokalitě Javornická v Rychnově nad Kněžnou? Chcete bydlet v novém krásném prostředí moderní zástavby s veškerou občanskou vybaveností? Neváhejte a vyberte si svůj nový byt.

Přejít na přehled bytů

Financování Bytových domů Rezidence Javornická

Smluvní podmínky

Nezávazná rezervace evidenční list po dobu 5-ti dnů.

Smlouva o rezervaci je smlouva, ve které je bytová jednotka klientovi rezervována po dobu 30-ti dní do podpisu SSBK. Platí se rezervační poplatek ve výši 50.000,- Kč, který je splatný do 7 dnů od podpisu rezervační smlouvy a stává se smluvní pokutou v případě, že se klient do 30-ti dnů nedostaví podepsat smlouvu o budoucí smlouvě kupní.

Smlouva o smlouvě budoucí kupní je smlouva, která již řeší platební podmínky a po obsahové stránce je již velmi blízká vlastní kupní smlouvě. Budoucí kupující a prodávající se v ní zavazují, za jakých podmínek uzavřou kupní smlouvu. Nedílnou součástí je budoucím kupujícím vybraný způsob financování nákupu nemovitosti. Do 14-ti dnů je budoucí kupující povinen uhradit na účet budoucího prodávajícího I. zálohu ve výši dle zvoleného způsobu financování.

Kupní smlouva je smlouva, kterou se předmět koupě – prodeje převádí z prodávajícího na kupujícího. Přesně specifikuje předmět převodu a jeho konečnou cenu. Uzavírá se po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.

Varianty splátkového kalendáře

Základní cena uvedená v ceníku bytů platí za předpokladu dodržení standardního splátkového kalendáře. Klient si může vybrat z několika splátkových kalendářů. V případě výběru splátkového kalendáře, než standardního splátkového kalendáře č. 1, 6, 9 se cena bytu určí přenásobením základní ceny bytu koeficientem uvedeným u vybraného splátkového kalendáře.

Financování bez hypotečního úvěru

Splátkový kalendář č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5
rezervační poplatek při podpisu RS 50 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč
do 14-ti dnů od podpisu SSBK 35% z CB 20% z CB 10% z CB 10% z CB 95% z CB
do 14-ti dnů po dokončení hrubé stavby 35% z CB 40% z CB 40% z CB -- --
do 14-ti dnů po dokončení vnitřních omítek 30% z CB 40% z CB 50% z CB 90% z CB --
před podpisem kupní smlouvy (předání bytu) -- -- -- -- 5% z CB
Koeficient 1,00 1,03 1,05 1,1 0,98

Financování s využitím hypotečního úvěru

Splátkový kalendář č. 6 č. 7 č. 8 č. 9
rezervační poplatek při podpisu RS 50 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč
do 14-ti dnů od podpisu SSBK 30% z CB 20% z CB 10% z CB --
do 14-ti dnů po dokončení hrubé stavby 40% z CB 30% z CB 30% z CB 40% z CB
do 14-ti dnů po dokončení vnitřních omítek 20% z CB 40% z CB 50% z CB 30% z CB
do 14-ti dnů po kolaudaci stavby 10% z CB 10% z CB 10% z CB 30% z CB
Koeficient 1,00 1,03 1,05 1,00
typ HU HU běžný HU HU HUA*

Vysvětlivky: RS – rezervační smlouva | SSBK – smlouva o smlouvě budoucí kupní | CB – cena bytu vč. DPH | HU – hypoteční úvěr | HUA – hypoteční úvěr sjednaný prostřednictvím společnosti anara s.r.o. u České spořitelny a.s. a u Hypoteční banky - pobočky Rychnov nad Kněžnou

Bude-li klient požadovat notářskou či bankovní úschovu, účtuje se mu vedle nákladů na zřízení úchovy jednorázový poplatek ve výši 5000,-Kč.

Rezervační poplatek je vratný až po úplném doplacení celkové ceny bytu vč. klientem požadovaných klientských změn bytové jednotky v stanovených termínech. V případě, že inflace v době výstavby přesáhne hodnotu 4%, budou koeficienty uvedené u jednotlivých splátkových kalendářů upraveny o výši inflace.